70 LAT PTMR

Wszystkim nauczycielom, pracownikom i absolwentom PTMR w Kwidzynie życzę  w nowym 2018 roku dużo zdrowia i samych przyjemnych chwil.
Franciszek Klawitter- abs. rocznik 1961

Koledzy absolwenci, przyjaciele, znajomi Państwa Humeckich niniejszym umieszczam poniżej tekst
podziękowania jaki przekazał mi ich syn Roman:
Serdecznie dziękuje wszystkim kolegom z PTMR, znajomym i przyjaciołom, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej mojej Mamy Śp. Zofii Humeckiej oraz tym wszystkim, którzy myślami byli
z nami w tych trudnych dla nas chwilach.
Syn Roman z Rodziną.Ze smutkiem informuję kolegów absolwentów, że w dniu 01.09.2017r zmarła Zofia Humecka przeżywszy lat 95. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Kwidzynie o godzinie ok.14:00
My starsi absolwenci doskonale pamiętamy, że Pani Zofia będąc żoną Pana Andrzeja Humeckiego- naszego wychowawcy, nauczyciela, pedagoga i dyrektora nam uczniom PTMR w każdej sytuacji okazywała dużo życzliwości za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.
W imieniu absolwentów Jej synowi Romanowi i Rodzinie przekazuję wyrazy żalu i współczucia.
Franciszek Klawitter
Absolwent rocznik 1961


Komunikat nr: 19
Witam!
Nie mogłem wcześniej nic wrzucić na naszą stronę bo wysiadł mi komputer, ale od czego są Święta, prezenty gwiazdkowe i najbliżsi. Dzięki nim mogę już dalej pisać na tej stronie. Wracając do X Zjazdu jestem zbowiązany
poinformować o filmie z naszych uroczystości, który każdy z Was może obejrzeć wklepując na google następujący adres:
www.youtube.com/watch?v=umVuqsQ-25w
Tam też można obejrzeć różne informacje z życia miasta, zrówno historyczne jak i aktualne, wklepując na górnym szlaczku hasło np. Kwidzyn, czy Kwidzyn dworzec itp.
Jednocześnie informuję, że jeszcze jakiś czas będę podawał ciekawsze informacje na tej stronie więc proszę kolegów i przyjaciół aby od czasu do czasu na nią zaglądać.
Jesteśmy w przede dniu 2017 roku więc składam kolegm i ich naibliższym oraz przyjacołom pomyślności i spokoju w Nowy Roku.
Franciszek Klawitter

Komunikat nr 18:

Drodzy Koledzy!

Upłynęło już trochę czasu od zakończenia X Zjazdu Absolwentów i 70 – lecia PTMR/ZSMR więc jest pora aby przedstawić wszystkim rozliczenie finansowe organizacji tych uroczystości.

My jako Komitet Organizacyjny zainicjowaliśmy przygotowanie X Zjazdu, a następnie dzięki waszym wpłatom, pomocy pani Romany  Pawelskiej Sulot ( dyrektorce innej już szkoły, ale w murach naszej), przychylności władz Powiatu i Miasta Kwidzyn, szczodrości sponsorów oraz życzliwości grupy przyjaznych nam osób doprowadziliśmy do zrealizowania tych uroczystości.

Czy zrobiliśmy to dobrze, to już pozostawiam waszej ocenie?

Przesłane przez Was na mój e-mail uwagi i spostrzeżenia pozostawimy

w dokumentacji celem ich wykorzystania przez kolegów, którzy będą organizatorami następnego zjazdu.

Franciszek Klawitter

A oto rozliczenie finansowe zjazdu: 

 

Komunikat nr 17:

Przedstawiam kolegom i wszystkim uczestnikom X Zjazdu Absolwentów PTMR/ZSMR oraz zainteresowanym osobom refleksje pozjazdowe napisane przez panią Annę Baraniak z uzupełnieniem historii powstania tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Józefa Wiącka i jego działalności. Pani Baraniak wyraziła zgodę na ich opublikowanie na naszej stronie internetowej. Ponieważ autorka chciała ten tekst osobiście odczytać w trakcie naszych uroczystości, lecz z powodu ograniczeń czasowych było to niemożliwe, więc publikuję go w formie oryginalnej ( widoczne korekty i poprawki są dokonane przez panią Anię osobiście). 

W imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję pani Annie Baraniak za udostępnienie tego tekstu.

Franciszek Klawitter

 A oto oryginalny tekst w całości:

Komunikat nr 16:
Komitet Organizacyjny X Zjazdu Absolwentów PTMR i 70 - lecia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa opracował Biuletyn Zjazdowy wraz z wierszami pani Franciszki Dąbrowskiej -  wieloletniej nauczycielki naszej szkoły.

Biuletyn ten został wydany i rozpowszechniony w ilości 2900 szt. przez Wydawnictwo Pomorskie jako dodatek do Kuriera Kwidzyńskiego. Każdy uczestnik zjazdu otrzymał też te materiały. Uważamy, że  opublikowanie ich na naszej stronie pozwoli zapoznać się z nimi  przez kolegów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w tych uroczystościach

 

 

 

Biuletyn ten został wydany i rozpowszechniony w ilości 2900 szt. przez Wydawnictwo Pomorskie jako dodatek do Kuriera Kwidzyńskiego. Każdy uczestnik zjazdu otrzymał też te materiały. Uważamy, że  opublikowanie ich na naszej stronie pozwoli zapoznać się z nimi  przez kolegów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w tych uroczystościach

 

Komunikat nr 15:
Mam przyjemność w imieniu Komitetu Organizacyjnego podziękować wszystkim sponsorom za darowizny finansowe i rzeczowe, które oprócz wpłat absolwentów miały znaczny wpływ na zrealizowanie uroczystości X Zjazdu Absolwentów i 70 - lecia Naszej Szkoły. Naszymi sponsorami byli firmy i instytucje oraz osoby prywatne. Sposorowali także nasi koledzy absolwenci, którzy oprócz ustalonej stawki za udział przekazali dodatkowe środki finansowe lub świadczyli swoje usługi. Oto oni:
Irena Kopik - Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego,
Zbigniew Jarecki - Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców - absolwent,
Józef Majrowski - absolwent,
Tadeusz Panieczko - zespół muzyczny - absolwent,
Paproccy - Zakład Kamieniarski - absolwent,
Jerzy Pokora - absolwewnt,
Jerzy Snieg - absolwent,
Sati,
Paweł Porębny - ognisko - absolwent,
Roman Walkusz -absolwent,
Rafał Sitko - absolwent,
Elżbieta i Stanisław Hermanowicz - absolwent z żoną,
Leszek Wojciechowski - absolwent,
Ziarn- Pol,
Piotr Januszkiewicz - Składnica Maszyn - absolwent,
Roman Subocz - absolwent,
Roman Milewski - absolwent.
       DZIĘKUJEMY!
Franciszek Klawitter


Komunikat nr 14:
UWAGA KOLEDZY!
Ze względów obiektywnych nastąpiła zmiana miejsca pokazywania zdjęć i tak:
Zdjęcia z uroczystości X Zjazdu Absolwentów i 70 -lecia ZSMR będą emitowane w internecie w miarę
otrzymywania
kolejnych materiałów i można je przeglądać itp wchodząc na stronę: X Zjazd absolwentów- jpg.pl lub www,jpg.pl/galeria
Pozdrawiam imieniu Komitetu Organizacyjnego.
Franciszek Klawitter


Komunikat nr 13:
Na poprzednich zjazdach tytuł HONOROWY ABSOLWENT ZSMR w Kwidzynie został nadany następującym osobom:
Pani ZOFIA MUSIEWICZ w 1991r
Pan JERZY KIELAR w 1991r
Pan ZBIGNIEW SITKO w 2001r
Pani MIECZYSŁAWA SITKO w 2006r
Pan JANUSZ BUSSLER w 2006r
Pan TADEUSZ MUSIEWICZ w 2006r
Pan JÓZEF SZMUC w 2006r
Pani ALICJA NAPIÓRKOWSKA w 2011r
Pan BOGUSŁAW GAJDAMOWICZ w 2011r
Przypominam tylko, że taki tytuł może otrzymać tylko osoba, która nie jest absolwentem, ale która zdaniem Kapituły składającej się z absolwentów, wybitnie przyczyniła się do rozwoju Naszej Szkoły, wniosła duży wkład w tworzenie warunków nauczania i miała znaczny wpływ w pozyskiwanie wiedzy przez uczni.
Franciszek Klawitter

Komunikat nr 12:
Wszem i wobec, obecnym i nieobecnym na uroczystościach X Zjazdu Absolwentów i 70- lecia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie odbytych w dniu 24-09-2016r komunikuję, że decyzją Kapituły tego zjazdu tytuł Honorowego Absolwenta Naszej szkoły został nadany następującym osobom:
Pani ANNA BARANIAK
Pani FRANCISZKA DĄBROWSKA
Pan MARIAN SZTYCH
Gratulacje dla w/w przekazuje cały skład osobowy Komitetu Organizacjnego.
Franciszek Klawitter


Komunikat nr: 11
Strona www.zjazd-konie.opx.pl będzie jeszcze przez jakiś czas funkcjonwała i będą na niej publikowane ciekawsze informacje z naszych uroczystości. Także zależy to od kolegów, którzy prześlą na mój e-mail zeskanowane ciekawe zdjęcia z opisem lub krótkie historyjki dotyczące życia szkoły czy też internatu z okresu kiedy byli uczniami.
Franciszek Klawitter


Komunikat nr 10:
Informuję uczestników o kilku następujących sprawach:
a) Komitet Organizacyjny opublikuje na tej stronie rozliczenie przychodów i wydatków z X Zjazdu Absolwentów
    70- lecia ZSMR po uregulowaniu wszystkich zobowiązań. Myślę że to nastąpi około 20-10-2016 r.
b) Około 10 pażdziernika postaram się rozpocząć publikowanie ciekawszych zdjęć z naszych uroczystości.
c) Proszę uczestników oprzesyłanie na mój e-mail spostrzeżeń, uwag i opinii dotyczących organizacji zjazdu, które wraz
    wnioskami zostaną przekazane młodszym kolegom do wykorzystania przez młodszych kolegów przy organizacji
    następnego zjazdu.
Pozdrawiam.
Franciszek Klawitter
     


Komunikat nr 9:
Podając jeszcze raz zwerfikowane i uzupełnione przez administrację cmentarza dane grobów zapraszam kolegów uczestniczących w X Zjazdzie do odwiedzin miejsc pochówku uczczenia pamięci Naszych Nauczycieli:
Nazwisko i imię                              Kwatera            Rząd         Nr grobu
Doroszkiewicz Eugeniusz               Az                     5                     5
Herkt Leon                                             Y                      2                     17
Humanowski Zdzisław                        I                       2                     25
Humecki Andrzej                                Az                     19                   16
Jakimczyk Anton                                 brak danych
Kuc Stanisław                                     M                       5                     18
Morus Franciszek                              M                       6                      12
Rusin Władysław                        Groby S                  6                      12
Rząca Stefan                                       L                        1                      37
Wiącek Józef                                       P-1                    27                    3
Woelk Henryk                                     Az                     13                     9
Zarębski Wojciech                             I                         25                     4
Ziółkowski Stanisław                              brak informacji                                                                                                      
Żywicka Irena                                     F                         5                      1
Nowak Urszula                                  O                        23                     3
Oramus Janina                                  S                        25                     8
Mentlak Stanisław                            A II                      6                       6
Wojciak Bogusław                           O                        25                    26/27
Artemiuk Marian                              PG 4A                  6                        2
Laurenyowicz Marian                     AL                        9                       6
Miller Julian                                          brak informacji        


Komunikat nr 8:
Dla chętnych na odwiedziny grobów swoich nauczycieli  podaję kwatery ich spoczynku na cmentarzu. W okresie od ostatniego zjazdu zmarli:
Marian Artemiuk - usytuowanie grobu: PG 4A rząd 6 kwatera 2,
Bogusław Wojciak - usytuowanie grobu: O25 kwatera 27,
Marian Laurentowicz - usytuowanie grobu: AZ rząd 9 kwater 6.Komunikat nr
7:

1. Załatwiliśmy zgodę na parkowanie samochodów na parkingu przy sklepie Intermarche / teren byłych warsztatów 
     Naszej szkoły/. Parkować pojazdy należy w miejscach bardziej
oddalonych od wejścia do w/w sklepu, tak aby nie
     utrudniać dojścia dostępu potencjalnym klientom
.
2. Materiały zjazdowe wraz z kartkami na posiłki będą wydawane przy trzech stolikach ustwionych na holu szkoły już od
    godziny 10:30 i tak:
    - stolik 1: wydawanie materiałów dla zaproszonych Gości,
    - stolik 2: wydawanie materiałów dla absolwentów uszeregowanych alfabetycznie - I grupa,
    - stolik 3: wydawanie materiałów dla absolwentów 
uszeregowanych alfabetycznie - II grupa.
3. Absolwenci, którzy z różnych przyczyn nie mogły dokonać wpłat w wyznaczonym terminie, mogą to zrobić przy
    1stoliku za dowodem KP i otrzymają jako pełnoprawni uczestnicy wszystko to co inni absolwenci.
     Zaznaczam, że ilość rezrwowych miejsc jest ograniczona.
     Franciszek Klawitter

Komunikat nr 6:
Podaję do wiadomości szanownych kolegów skład osobowy Komitetu, który podjął się oranizacji X Zjazdu Absolwentów
i 70 - lecia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie. Czasu mało bo już wrzesień / tradycyjny m-c zjazdów /, zadań do zrealizowania dużo
, a chętnych do pracy, jak zwkle to bywa, mało. Kazimierz Gorlewicz w lipcu, mimo wszystko, podjął starania zmierzające zorganizowania tych uroczystości. Początkowo było nas kilku, a ostatecznie jest 11 Absolwentów, w tym jeden Honorowy. Oczywistym dla nas było, że Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego będzie kolega Kazimierz Gorlewicz.
A oto oni według kolejności od najstarszego do najmłodszego rocznika ukończenia Naszej Szkoły:
                                                         1. Jerzy Kielar - Honorowy Absolwent
                                              2. Franciszek Klawitter - 1961 r
                                              3. Adam Norus - 1969 r
                                              4. Zbigniew Jarecki - 1969 r
                                              5. Janusz Kiełkiewicz - 1971 r
                                              6. Roman Bera - 1974 r
                                              7. Kazimierz Gorlewicz - 1974 r - Przewodniczący
                                              8. Zenon Jaremko - 1974 r
                                              9. Bogdan Muchowski - 1974 r
                                             10. Grzegorz Łąpieś -1985 r
                                             11. Grzegorz Sowa - 1991 r
 
Uwaga!
W komunikacie nr 6 w tekście przed wymienieniem składu Komitetu Organiazcyjnego powinno być "zwykle", zaś poz 3. powinno być wpisane imię i nazwisko " Adam Morus"                
                                             
Komunikat nr 5:
Informuję, że decyzją Komitetu Organizcyjnego X zjazdu ostateczny termin wpłat zostaje przesunięty do 15.09. 2016 r
Franciszek Klawitter

 


Komunikat nr 4

Poniżej list z prośbą o sponsorowanie naszych uroczystości.

Komunikat nr 3
1. Wypełnianie przelewów:
     Przelewy należy adresować: Gorlewicz Kazimierz
     nr konta: 37 8300 0009 0000 5400 3000 0010
    
dopisek: Zjazd Absolwentów/ / rok ukończenia szkoły

Pozdrawiam.
Franciszek Klawitter

Komunikat nr 2:
1. Termin zjazdu bez zmian czyli 24.09.2016r,
2. Program jak w komunikacie nr 1 tj.
      11:00- Msza święta- Katedra,
      13:00- Część oficjalna- Szkoła: sala gimnastyczna,
      14:00- Piknik przed szkołą /jedzenie, napoje ciepłe i zimne/,
3. Koszt uczestnictwa 60 zł/ osobę /piknik+ wydawnictwo okolicznościowe/- krotność wpłaconej kwoty oznacza ilość
    zgłoszonych uczestników.
4. Konto nr 37 8300 0009 0000 5400 3000 0010
     W tytule przelewu bezwzględnie podać " Zjazd Absolwentów / rok ukończenia szkoły",
5. Ostateczny  termin wpłat: 09.09.2016r.
6. Kontakt e-mail: franciszek.klawitter@wp.pl
Komitet Organizacyjny zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach X Zjazdu Absolwentów oraz 70 lat Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa   

Komunikat nr. 1:
1) Termin zjazdu: 24.09.2016 - Sobota

2) Program:
         11:00 - Msza święta - Katedra
         13:00 - Część oficjalna. Szkoła, sala gimnastyczna
         14:00 - Piknik przed szkołą ( jedzenie, napoje ciepłe i zimne)
3) Koszt uczestnictwa 60 zł / osobę ( piknik + wydawnictwo okolicznościowe)
4) Konto do wpłat zostanie podane w natępnym komunikacie
5) Ostateczny termin wpłat: 09.09.2016
6) Kontakt e-mail: franciszek.klawitter@wp.pl

 

 

 

1

liczba wyświetleń strony
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl